ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI

ÖRÜNTÜ NEDİR

Örüntü olay ve ya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesidir. Böylece, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmemizi, çıkarımlarda bulunabilmemizi sağlar. Hayat bir örüntüdür. Örüntü nedir sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Örüntü çalışmaları sosyal yetilerimizi geliştirir, hayatı anlamlandırmamızı sağlar.

Bir problemi çözmek önemlidir ancak, daha da önemlisi problemi görmektir. Örüntüler sayesinde fikirler arasında boşluğu doldururuz. Böylece problemi tespit ederiz.

Örüntüler tekrarlayan ve genişleyen örüntüler olarak ikiye ayrılırlar. Tekrarlı örüntülerde, bir temel birim sürekli tekrarlanır. Mevsimler ve trafik ışıkları tekrarlayan örüntülere örnektir. Genişleyen örüntülerde ise, düzenli bir büyüme ve ya küçülme vardır.

Örüntü, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmemizi ve çıkarımlarda bulunabilmemizi sağlar. Hayat bir örüntüdür, demiştik. Dolayısıyla, örüntü çalışmaları sosyal yeteneklerimizi geliştirir ve hayatı anlamlandırmamızı sağlar.

Eğitimde ise, örüntüler dil gelişimine ve matematik gelişimine destek olur. Yapılan araştırmalar örüntü çalışmalarına zaman ayıran çocukların okumaya geçişlerinin daha hızlı olduğunu göstermiştir. Çünkü, örüntüler arasındaki öngörülebilir ilişkiler harflerin arasındaki öngörülebilir ilişkilerle benzerdir. Aynı durum, matematik için de geçerlidir. Yani, sayıların arasındaki öngörülebilir ilişkiler örüntülerle benzerdir. En basit haliyle matematik, bir örüntü dilidir. Örüntüler, matematiksel ilişkileri görmemizde, genelleme yapmamızda ve matematiğin düzenini kavramamızda çok önemlidir.

Okul öncesi çocukların kavraması gereken örüntü standartları;

 • Sayı, renk ve boyuta göre sınıflamak,
 • Sayı, renk ve boyuta göre ayırmak,
 • Sayı, renk ve boyuta göre sıralamak,-örüntüyü fark etmek,
 • Örüntüyü tanımlamak,
 • Örüntüyü devam ettirmek.

Okul öncesi çocuklarda örüntü çalışmalarına somuttan ve basitten başlamak gerekir. Legolar bu konuda bize çok yardımcı olabilir. Örneğin; bir mavi, bir sarı; bir mavi, bir sarı gibi…

Örüntüler;

 • Mantıksal kavrama, akıl yürütme, hafızada tutma gibi becerilerin aynı anda kullanılmasını sağlar.
 • Örüntüler dikkati yoğunlaştırır.
 • Konsantrasyon gerektiren bilişsel ve psikomotor yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar.
 • Görsel dikkat ve sıralama becerilerini geliştirir.
 • El-göz koordinasyonunu destekler.
 • İnce motor becerilerini geliştirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir