Sosyal Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

Sosyal Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

Kısa Cümleler ile Görüşler

 • Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.
 • Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabilmektedir.
 • Olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Oyunlarında bazen liderliği üstlenmekte bazen lideri izlemektedir.
 • Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davrana bilmektedir.
 • Sınıf  içerisindeki araç gereçleri istekli olarak toplamakta ve uygun olarak düzenleyebilmektedir.
 • Başkalarının haklarına özen gösterir, arkadaşlarıyla ilişkileri iyidir fakat duygularını söylemede çekimser davranmaktadır.
 • Etkinliklere istekli olarak katılır bazen çalışmasını bitirmede sebat gösterememektedir  .
 • Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini söylemekte ve kendini ifade etmekte bazen çekimser davranmaktadır.
 • Başkalarının haklarına özen gösterir, yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilmektedir. Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur.
 • İletişim becerisine sahiptir ve genellikle uyumludur.
 • Kendini tanıyabilen, duygularını kontrol edebilen bir öğrencidir.
 • Arkadaşlarıyla iletişim becerisine sahiptir. Kurallara uyar ,uyumludur.
 • Duygularını ifade etmede, nedenini ve sonucunu söylemede zaman zaman cesaretlendirilmesi gerekebilir.
 • Başkalarının duygularını anlayıp, paylaşabilmektedir.
 • Kendine olan güveninin geliştirilmesi için başarmaya yönelik etkinliklerle, olumlu pekiştireçlerle ödüllendirilmesi gerekmektedir.
 • Başkaları ile ilişkilerini yönetebilmektedir.
 • Grup etkinliklerine katılıp, grup etkinliklerinin kurallarına uyabilmektedir.
 • Gerekli durumlarda kararlılık gösterebilmektedir.
 • Sorumluluk alıp yerine getirebilmektedir.
 • Duygularının farkındadır, nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilmektedir.
 • Kendini tanıyabilen, duygusal ve sosyal özellikleri gelişmiş bir öğrencidir.
 • Özgüven duygusunun geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
 • Zaman zaman kurallara uyum sağlamada, oyuncakların paylaşımında sorun yaşanabilmektedir.
 • Liderlik özelliğinin baskın olması arkadaşları ile arasında sorun çıkmasına neden olmaktadır.
 • Gerektiği durumlarda nezaket sözcüklerini kullanmaktadır.
 • Kendisine ve ailesine ait özellikleri söyleyebilmektedir.
 • Adres ve telefon bilgileri öğretilmeye yönelik desteklenmelidir. 
 • Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki vermesi dikkatli ve sorumlu olduğunu göstermektedir.
 • Bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.
 • Farklılıklara saygı gösterir, farklı kültürel özellikleri kavramada gelişim süreci devam etmektedir.
 • Çevresinde gördüğü güzel rahatsız edici durumları söylemesi estetik anlayışının geliştiğinin göstergesidir.
 • Grup önünde kendini ifade edebilmektedir.
 • Gerekli durumlarda farklı görüşlerini ifade etmektedir.
 • Sorunlarını çözemediğinde yetişkinlerinden yardım isteyebilmektedir.
 • Gerekli zamanlarda uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir.

Uzun Cümleler ile Görüşler

 • Hemcinsleri ile iletişimi daha kuvvetli. Karşı cinsle iletişim kurmada çekingen davranıyor. Aşırı derecede ağlıyor. Sınıfa sonradan katıldığı için genel iletişimde uyum sorunu yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Sınıf kurallarına uyuyor. Ancak bazen temizlik kurallarına uymadığı için arkadaşları tarafından oyuna dahil edilmek istenmiyor
 • Arkadaşları tarafından sevilen biri. Kendisi de arkadaşlarını ve okulu sevdiğini çoğu kez dile getiriyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Ancak bazen yaptığı çalışmayı iyi yapamadığını ya da hiç yapamayacağını söyleyip üzülüyor. Grup çalışmalarında, oyunlarda arkadaşlarıyla olan etkileşiminde oldukça başarılı.
 • Kendine güveni çok fazla olan bir öğrenci. Yaşıtlarının çok üzerinde sosyal etkileşime ve duygusal zekaya sahip. Hiç tanımadığı biri ile bile çekinmeden sohbet edip, konuşmayı yönlendirip, oyunlar oynayabilir. İlgi duyulmak, sevildiğini hissettirmek onu çok mutlu ediyor. Etkinliklerden çabuk sıkılıyor, sürekli konuşmak, hareketli bir şeyler yapmak istiyor.
 • Konuşma sorunu yaşadığı için arkadaşları tarafından anlaşılamıyor ve arkadaşları ile olan iletişimde sorunlar yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Arkadaşlarının yardım taleplerini kabul ediyor ve onlara yardımcı olmaktan çekinmiyor. Aşırı inatçı bir kişiliğe sahip. Bazen arkadaşlarına şiddet uygulamaya yelteniyor. Güven sorunu yaşamadığı halde bazen de anne ve babasının yanında olmasını istiyor.
 • Çok duygusal bir karaktere sahip. Kendisini çok güzel ifade ettiği için arkadaşlarıyla iletişimde sorun yaşamıyor. Grup çalışmalarında oldukça başarılı. Arkadaşları tarafından sevilen ve arkadaşlarını seven biri. Ancak ufak olaylarda bile arkadaşlarına kırılıp küsebiliyor. Kırıldığı zaman kimseyle konuşmuyor ve sessizce bir köşede oturuyor. Ailesel durumlar onu çok etkiliyor, bu konudaki hassasiyetine önem verilmesi gerekiyor. 
 • Etkinliklere isteğiyle katılan, ön planda olmayı tercih etmekle beraber, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk. Arkadaş ilişkilerinde son derece başarılı, saygılı. Yetişkin ilişkileri olumlu seyrediyor. Sorumluluk sahibi. Denetim olmadığında da gerektiği gibi davranıyor. Sınıf kurallarına uyuyor ve kurallara uymayı içselleştirmiş bir öğrenci.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Türkçe dil etkinliğinde ve diğer etkinliklerde öğretmenin sorduğu soruları cevaplandırıyor. Sınıf içerisindeki araçgereçleri istekli topluyor, sınıfı düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Çoğu zaman kendi başına bir grup kurarak arkadaşlarının da gruba katılmasına önayak olabiliyor. Bazı zamanlarda da yine kendi isteği ile arkadaşlarının kurmuş olduğu oyun gruplarına dahil olabiliyor. Tüm bu özellikler dikkate alındığında kendisine güvenen, verimli çalışabilecek bir öğrenci olduğu gözlemleniyor.
 • Özellikle hareketli oyun etkinliklerinde lider, yönetici olma eğiliminde. Arkadaşlarını bir yönetici gibi toplayıp oyunlar oynayabilmektedir. Ancak bu durumu bazen arkadaşlarına zarar verecek boyuta taşımaktadır. Aşırı ısrarcı, inatçı hali zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Verilen görevi yerine getirebiliyor.
 • Genel kurallara uyuyor. Grupta uyumlu ve liderlik vasfı var. Özgüveni yerinde. Arkadaş ve yetişkin ilişkileri iyi, Duygu düşüncelerini ifade etmede başarılı. Sorumluluk ve içsel denetim sahibi, haklara saygılı. Sorunlarla karşılaştığında bencil olmayan yapıcı yaklaşımlar gösteriyor. Sınıf içinde sevilen, oyun arkadaşı olarak tercih edilen bir çocuk.
 •  
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sınıfta sorumluluk almaya isteklidir. Sınıfta oyun grupları oluşturabiliyor. Kendisine verilen liderlik görevini gereği gibi yerine getirebiliyor, başka arkadaşlarının önderliğinde de rahatlıkla gruplara katılabiliyor.
 • Kendini ifade etmekte zorlandığı için, arkadaşları ile iletişime girmekten çekiniyor. Ancak arkadaşlarını seviyor ve onlara karşı saygılı davranıyor. Çok hassas duygusal bir çocuk. Bazen sebepsiz ağlamaları olabiliyor. Etkinlik ve sınıf kurallarına uymadığı zamanlar oluyor. Nesneleri doğrusal dizme, açık olan kapıyı ya da bilgisayarı kapatma gibi takıntıları var.
 • Kendiliğinden bir işe başlar, başladığı işi bitirme çabası gösterir. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. Hata yapabileceğini kabul eder. Fakat olaylara duygusal yaklaşır. Yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans edebilir. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır ve aldığı sorumluluğu yerine getirir.
 • Genel kurallara uysa da grup çalışmalarına katılım göstermekten çekiniyor. Tek başına bir eylemi yapmayı daha çok seviyor. Güven sorununu yavaş yavaş aşıyor. Ancak bazen anne ve babasının yanında olmasını istediği anlar oluyor. Aşırı inatçı bir yapıya sahip. İş sonunda verilecek ödül, işi yapması için onu aşırı derecede motive edebiliyor.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini teşvikle ifade edebiliyor. Oyunlarda lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor. Sınıf içerisindeki araçgereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Yaptığım sosyometri çalışmasında sınıftaki en sevilen kişi olarak seçildi. Bu, arkadaşlarına karşı kibar davranmasından ve onları kırmamaya özen göstermesinden kaynaklanıyor. Sorumluluklarının bilincinde. Yaşıtlarının üzerinde zekaya sahip olması ve çoğu zaman kimsenin bilmediği sorulara bile cevap vermesi güveninin artmasını ve bu özelliklerinin gelişmesini sağladı. Ufak bir durumda bile izin istemesi, kurallara bağlılığını gösteriyor.
 • Güler yüzlü bir karaktere sahip. Bu, arkadaşları tarafından çok sevilmesini sağlıyor. Birbirine darılmış iki arkadaşını kendi çabalarıyla barıştıracak kadar güçlü yapıda. Her türlü etkinlikte, oyunda çok başarılı ve kurallara uyuyor, uymayanları da uymaları gerektiği konusunda uyarıyor. Kendisi de sınıfı ve arkadaşlarını çok seviyor, bunu dile getiriyor. Uyumlu, verilen görevi zamanında tamamlayabiliyor.
 • (Öğrenci İsmi), duygularını söyleyerek nedenlerinisonuçlarını açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlar ve duygularını paylaşır. İletişim başlatır. Sohbet eder, sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirir.
 • Başkalarının haklarına saygı gösterir. Ancak koşullara göre hakkını da savunur. (Öğrenci İsmi), grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterip lideri izler. Ama lider olmak (Öğrenci İsmi)’yi daha çok motive etmektedir.
 • Başkalarının ve kendisinin özelliklerini kabul ederek uygun davranışı sergiler. Özgün şiir ya da şarkı söyler.
  Günlük yaşamın gerektirdiği kurallara uyar. Çevresinde görmüş olduğu güzel/ rahatsız edici durumları söyler. Bu duruma bağlı olarak çevresini farklı biçimler de düzenler. Hatalı davranışları dile getirip; kendi hatasını kabul eder.
 • Canlıların yaşama hakkına özen gösterip, gerekli olduğu durumlarda canlıların bakımını üstlenir ve onları korur. (Öğrenci İsmi)‘nin sosyal – duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen ; uygun model olma /davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

  KAYNAK: www.okuloncesitr.net

2 thoughts on “Sosyal Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir