Psikomotor Gelişimi Raporu Örnekleri

Psikomotor Gelişimi Raporu Örnekleri

Kısa Cümleler ile Görüşler

 • Çok hareketli bir fiziksel yapıya sahiptir.
 •  Farklı ağırlıktaki nesneleri itme, çekme ve kaldırmaktadır.
 •  Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama, çizme konusunda başarılıdır.
 •  Denge gerektiren becerileri yapabilmektedir.
 •  El göz koordinasyon becerisine sahiptir.
 •  Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.
 •  Nesneleri takma, çıkarma, toplama, boşaltma vb. becerileri rahatlıkla yerine getirebilmektedir
 •  Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.
 • Büyük kaslarını kullanarak koşma, atlama, zıplama, tırmanma gibi koordinasyon ve güç gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir.
 •  Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.
 •  Küçük kaslarını kullanarak toplama, çıkarma, takma, malzemelere şekil verme; kesme, katlama vb. becerileri rahatlıkla yapabilmektedir.
 •  Büyük kaslarını kullanarak koordinasyon, güç, denge becerilerini rahatlıkla yapabilmektedir.
 •  Sözel yönergelere uygun olarak ısınma ve jimnastik hareketlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir.
 •  Tek ayak üzerinde durma, sekme, zıplama vb. denge gerektiren becerilerde gelişimi sürmektedir.
 •  Hareketli etkinliklere katılmaktan zevk almaktadır.
 • Eğitim öğretim dönemi boyunca okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açılardan yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.
 •  Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın.
 •  İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukta kalem tutma alışkanlığının kazanılması için yapılması gerekmektedir.
 •  Topu tutma, hedefe atma gibi ileri düzey motor becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.
 •  Güç gerektiren hareketleri yapabilmektedir.
 •  Yaşıyla paralel bir fiziksel yapı ve hareket becerisine sahiptir.
 •  Denge gerektiren hareketleri yerine getirebilmektedir.
 •  Bedenini ve nesneleri kullanarak ritim çalışmalarını uygun olarak yapabilmektedir.
 •  Müzik ve ritim eşliğinde dans edebilmektedir.

Uzun Cümleler ile Görüşler

 • Genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ayrıca makas tutma, kağıt katlama vb el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede yaşından beklenen düzeyde başarılı fakat yine de pekiştirme amaçlı destek olunmalı. İnce motor hareketleri konusunda başarılı, fakat evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocuğa pekiştirme amaçlı yapılmalıdır.
 • İnce motor kasları yeterince gelişmediği için makas ile düzgün kesme ve boyama konusunda sorun yaşamaktadır. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir. Ancak katlama ve yapıştırma etkinliklerinde başarılıdır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir.
 • Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede çok başarılı. Etkinliklerde süreyi çok iyi kullanabiliyor.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.
 • Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta zorlanıyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapmakta yaşıtlarının çok altında başarı göstermektedir.
 • Genel olarak tüm gelişim alanlarında yaşıtlarının üzerinde performans sergiliyor. Bu başarının artarak devam etmesi için, okul içi ve okul dışı ilginizi sürdürmenizi öneririm. Okul dışında çocuğunuza biraz daha zaman ayırıp birlikte geçirdiğiniz kaliteli zamanı biraz daha arttırırsanız daha da başarılı olacağını düşünüyorum.
 • Kaybetmeyi kabullenemiyor. Ona kaybetmenin de kazanmanın da normal olduğunu anlatmanızı öneririm. Elbette kazanmak için her zaman mücadele etmesini ancak kaybettiğinde hüsrana uğrayıp ağlamak yerine daha sonra kazanmak için daha çok çalışmasını ve başarabileceğinden emin olmasını sağlayın.
 • İlgi görmek, değerli olduğunu hissetmek çok önem verdiği davranışlar olduğundan ona değerli olduğunu hissettirmenizi öneririm. Sen yapamazsın, sen zaten hep böyle olumsuz şeyler yapıyorsun gibi ifadeler çocuğun kendini değersiz hissetmesine neden olacağından kullanmamaya özen gösteriniz. Birlikte okul dışı faaliyetlerde bulunma zamanınızı arttırmanızı öneririm.
 • Şiddet eğilimi fazla bir öğrenci. Çocuğunuza sağlık kurumlarında gerekli testlerin yapılmasını sağlayıcınız. Ayrıca ev ortamında kesinlikle şiddet eğilimlerinde bulunmamanızı, şiddet içerikli oyuncak almamanızı ve şiddet içerikli tv programlarının izlenmemesini öneriyorum.
 • Sakin bir yapıya sahip olduğundan ev ortamında sık sık iletişim kurmaya özen gösteriniz. Hikaye okuyabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Ayrıca korktuğu, çekindiği şeyler var ise bunların neler olduğunu açıkça ifade etmesini ve sorunu çözmek için gerekli çalışmaları yapmanızı öneririm.
 • Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
 • Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar, şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar, kalemi istenilen nitelikte kullanma çabası gösterir. Ancak kesme çalışmalarında zorlandığını gözlemledim. Malzemeleri istenilen nitelikte kesmeye çalışır. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.
 • Kağıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesebilmektedir. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2 3 parçadan oluşan şekiller yapabilmektedir. Modele bakarak daire, kare ve üçgen çizebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Büyük kas gelişimi ve bedensel devinimleri yaşına göre normal düzeydedir. Koşma, atlama, zıplama, atma, tutma gibi becerileri yapabiliyor. Bunun dışında küçük kas gelişimi gerektiren boyama, çizme gibi hareketleri oldukça iyi yapabiliyor. Kalem tutma ve rakamları yazma çalışmaları yapılmalı ve bu konularda daha başarılı olması sağlanmalıdır.
 • Koşma, atlama, zıplama vb. büyük kas gelişimi isteyen hareketleri başarıyla yapabilmektedir. Fakat bunları yönerge eşliğinde değil kendi istediği zamanlarda yapmaktadır. Küçük kas gelişimi ise istenen seviyede henüz değildir.
 • El becerisi gerektiren faaliyetlerde başarılı ancak çok yavaş tamamlıyor. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir
 • Okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel ve bedensel olarak, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde çok iyi kullanamıyor.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilmektedir. Ancak denge gerektiren zıplama, sekme hareketlerinde zorlanmaktadır. El göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapar; kesme, resim yapma, yapıştırma. Evde katlama, bağlama çalışmaları yapılabilir. Küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilir.
 • (Öğrenci ismi), büyük kas gelişimi olarak; büyük olan nesneleri toplar. Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar. Verilen yönerge doğrultusunda (hızlı yavaş) yürür ya da koşar. Değişik yönlere yuvarlanır, uzanır. Kendisine doğru atılan nesneyi yakalar. Belli bir yüksekliğe tırmanır ve o yükseklikten geriye doğru iner. Verilen nesnelerle değişik şekiller oluşturur. (Tahta bloklarla kule, köprü vb.) (Öğrenci ismi), küçük kas gelişimi olarak; El becerisi gerektiren bazı araçları (makas, kalem, yapıştırıcı) kullanır. Küçük nesneleri takıp, çıkartır.
 • Rahatlıkla makası nasıl kullanacağını bilir. Verilen basit şekilleri çizgi üzerinden kesme çabasında bulunur.
  (Öğrenci ismi), çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Malzemeleri (talaş ya da oyun hamuru, tuz seramiği vb.) elleriyle sıkarak, yoğurarak basit şekiller verir. Sıvıları bir kaptan diğer kaba boşaltır. Nesneleri kopartır, yırtar. Yırtmış olduğu malzemeyi kullanarak çeşitli faaliyetler çıkartabilir.
 • (Öğrenci ismi)’nin Psikomotor gelişim içerisinde yer alan büyük küçük kas gelişiminde amaçlanan davranışlar kazanılmasına rağmen; davranışların yerleşmesi için davranışların doğruluğunu takip etme /olumlu davranışa pekiştireçler verilerek gelişimin ilerleyeceği düşünülmektedir.

  KAYNAK: www.okuloncesitr.net

5 thoughts on “Psikomotor Gelişimi Raporu Örnekleri

 1. Ellerinize sağlık. Çok güzel hazırlamışsınız… Teşekkürler emekleriniz için…

 2. Cümleler oldukça anlaşılır ve amacına uygun ifade edilmiş. Sayfa düzeni de çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık, çok teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir