Gelişim Raporları

GELİŞİM RAPORLARI ÖRNEKLERİ

Gelişim Raporları 2020 -2021 örnekleri.

BİLİŞSEL GELİŞİM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Nesnelerin farklı ve benzer özelliklerini ayırt etmede oldukça iyi. Sayıları tanıma ve sayı sayma gibi becerileri ortalama seviyenin üzerinde. Ancak sayıları matematiksel işleme dökme konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bilişsel beceri gerektiren etkinliklerde dikkatini yoğunlaştırıyor ve etkinliğini erken tamamlıyor.
 • Çoğu kavramı ve özelliklerini net bir şekilde biliyor ve buna uygun davranışlar sergiliyor. Sayı sayma konusunda devamsızlıklardan ötürü uyum sorunu yaşıyor. Yaş düzeyinin üzerinde zihinsel beceriye sahip olması ileri düzeydeki problemlere bile mantıklı ve pratik çözümler üretmesine olanak veriyor. Renk ve şekillerin çoğunu tanıyor ve isimlerini biliyor.
 • Ardışık bir şekilde sayı saymada herhangi bir sorun yaşamazken rastgele bir sayıyı temsil eden nesne gösterildiğinde sayıyı bulmakta güçlük çekiyor. Bu konuda evde alıştırmalar yapması yararlı olacaktır. Renk ve şekilleri iyi derecede biliyor ve bunu günlük hayatındaki cümlelerine doğru bir şekilde yansıtıyor. Geniş-dar büyük-küçük zayıf-şişman gibi kavramların anlamlarını bilme konusunda sorun yaşamamaktadır.
 • Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebilir. Belli bir durumla ilgili neden- sonuç ilişkisini destekle kurabilir. Parça-bütün ilişkisini söyler. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurarken desteğe ihtiyaç duyar. Toplama- çıkarma alıştırmalarında desteğe ihtiyacı vardır.
 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.
 • Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Yönlendirmelerle daha rahat yapabiliyor. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilme, olayları oluş sırasına göre sıralayabilme, nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapmada desteklenerek yapabiliyor.
 • 1’den 7’e kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne göstermede henüz yeterli bir gelişme gösteremedi. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak evde de bu kavramları oyunlaştırarak öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Evde bulunan materyalleri kullanarak, bu materyallerin sayı, şekil, renk özelliklerini vurgulayarak öğrenmesinin pekiştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kolaydan zora doğru ifadeler kullanmaya dikkat ediniz.
 • Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor.
 • Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları tekrarlanmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeri de sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.
 • Renkleri tanır. Fakat şekiller ve sayılar üzerinde evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede zorlanıyor. 1 den 10 a kadar ileriye ve geriye doğru ritmik sayma ve yazma çalışması yaptırılmalı. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı. Adını soyadını yazma çalışması yaptırılmalı Evde eşleme, gruplama, sıralama çalışmaları yapılarak bilgileri pekiştirilebilir.
 • Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir. Algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme-gruplama-sıralama gibi etkinlikleri çok rahatlıkla yapabilmektedir. Lider ruhludur. Ses öğretimi konusunda oldukça iyidir.
 • Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b. çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen  resmin  ayrıntılarına  dikkat  eder ve açıklar. Dün, bugün,yarın  ile  ilgili zaman  bildiren  kelimeleri cümlelerinde  kullanır,yaşantısından  örnekler  verir.Aynı  sesle  başlayan  nesnelere örnekler  verir.Daha  önce  dinlediği  hikaye ve olayları  oluş  sırasına  göre  anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
 • Çeşitli  nitelikteki  yap-bozları  tamlamada, geometrik  şekilleri  tanımada  ve  onlarla  özgün  ürünler  oluşturmada  başarılıdır. Çeşitli  nesneleri  özelliklerine  göre  eşleştirir ve gruplandırır. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları  bulur. Okulumuzda bulunan renkli geometrik şekilleri doğru olarak şekil çubuğundan geçirip sıralayabilmektedir.
 • Varlıkların rengini, şeklini, sayısını söyler;varlıkları büyüklüklerine, şekillerine, miktarlarına göre guruplar, esleştirir nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.Ev adresi ve telefon numarasını öğrenmesi önemli bir kazanımdır. Kendine güven duyduğu zaman daha güzel ürünler ortaya çıkaracak ve kendisini daha iyi ifade edecektir. Söz hakkı aldığı zaman istenilen etkinliği başarıyla yerine getirebilmektedir.
 • Eksik  bırakılan  bir  hikayeyi  kendi  sözcükleriyle  ifade  eder.Dün, bugün,yarın  ile  ilgili zaman  bildiren  kelimeleri cümlelerinde  kullanır,yaşantısından  örnekler verir.Daha  önce  dinlediği  hikaye  ve  olayları  oluş  sırasına  göre  anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.En az, en çok, birkaçın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

 

 

 

DİL GELİŞİMİ

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Yetişkin kişilerden duymaya alışılan cümleleri bile doğru yerde ve zamanda kurduğu olabiliyor. Bazı deyimleri bile beklenmedik bir anda doğru kullanabiliyor. Ancak şarkı veya şiiri hızlı ezberlemede bu becerisini aktarmakta zorluk çekiyor. Bazen izlediği filmden aklında kalan cümleleri kendi kendine mırıldandığı olur. Bildiği ve doğru kullandığı sözcük sayısı yaşıtlarının seviyesinden hayli fazladır.
 • Çoğu zaman çekingen ve utangaç davranışları sebebiyle aslında çok iyi ve doğru kullandığı dili konuşmak yerine susmayı ya da anlaşılmayacak derecede seste söylemeyi tercih ediyor. Ancak çekinmediği kendini güvende hissettiği ortamlarda gayet başarılı bir sözcük dizilimi ve anlamlı yerinde cümleler kurabilmektedir.
 • Cümlelerinde sen-siz ayrımına özen gösteren ender öğrencilerden biridir. Okunan hikâye sonrası sorulan sorularda en ince ayrıntıyı bile hatırlamakta ve uygun cevabı düzgün cümlelerle verebilmektedir. Karşılıklı iletişim halindeyken göz teması kurulması veya dokunulması cümlelerinin akışkanlığını ve mantıksallığını bozmamaktadır.
 • Kendini ifade etmede net ve anlamlı cümleler kullanabilmektedir.Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini grup içinde rahatlıkla açıklayabilmektedir. Şarkı, şiir tekerleme, parmak oyunlarını kısa sürede öğrenebilmekte ve tek başına söylemekten keyif almaktadır. Cümleleri doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmektedir. Üstlendiği role uygun konuşur, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır.
 • Sözel olarak ifade etme yeteneği vardır; konuşmalarında sözdizimi kurallarına uymakta,  Türkçeyi doğru kullanabilmektedir, sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilir. Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür,  söz almak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Konuşmaya ve kendini anlatmaya yatkın bir çocuktur.
 • Üstlendiği role uygun konuşur, sesin kaynağını, geldiği yönü ve özelliğini söyleyebilir, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır, görsel materyalleri inceler ve özenle kullanır, yeni sözcüklerin anlamını sorar, sohbete katılır, belli bir konuda konuşmayı başlatır, sürdürür konuşmalarında sözdizimi kurallarını doğru olarak kullanır. Ev telefonu ve ev adresi öğrenimi konusunda yardımcı olunuz.
 • Akıcı konuşamıyor. Cümle yerine, kelime bazlı konuşmalar sergiliyor. Tek grafik konuşma derecesinde. Konuşurken göz teması kuramıyor. Sesleri ayırt edebiliyor. İzlediği filmden ya da müzikten aklında kalanları beklenmedik anda mırıldanma derecesinde söylüyor.
 • Sesin kaynağını söyler, sesin geldiği yönü söyler, dinlerken konuşurken göz teması kurar, genel olarak yapılan sohbetleri, okunan kitapları, şarkıları ve parmak oyunlarını dinlemekte ve kolayca öğrenip tekrar edebilmektedir. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını fazla sormaz. Ne zaman, neden, nasıl? gibi soru sözcüklerini içeren soruları sıkılarak cevaplamaya çalışır. Arkadaşları arasında konuşur. Eş, zıt nesnelere örnekler vermeye çalışır. Konuşurken, dinlerken göz teması kurar. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb ifade etmekte, sözcüklerin başlangıç seslerini söylemekte oldukça başarılıdır. Görsel materyalleri inceler ve açıklamaya çalışır.
 • Cümle yapısı ve kelime dağarcığı kendisinden beklenilen derecede. Ancak bu becerisi göstermek için kendini güvende hissettiği bir ortamda olması gerekiyor. Aksi takdirde çekingen davranıyor ve bu da konuşmasını etkiliyor. Dinlediklerini doğru anlayıp yorumlayabiliyor, çıkarımları anlamlı bir şekilde yapabiliyor.
 • Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kuran bir çocuk. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede ve söylemede yaşından beklenen düzeyde başarılı. Sınıfça söylenen şarkılara katılıyor. Bir konuyla ilgili sohbet edebiliyor. Yaptığı günlük işlerle ilgili sorulara cevap verebiliyor. Duygularını adlandırabiliyor. Dil etkinliklerinde okuduğumuz hikâyeyi özetleyebiliyor. Fakat daha başarılı olması için dikkatini diri tutmak çok önemli.
 • Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor. Nadiren bazı kelimelerin telaffuzunda zorlanıyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerinin üzerinde performans gösteriyor. Bazı durumlarda çok farklı kelimeler kullanarak beni şaşırttığı bile oluyor.
 • Dil becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalarda oldukça iyi bir gelişim göstermiştir. Kelime dağarcığı gittikçe daha da genişlemektedir. Sınıf içinde öğretmen ya da arkadaşları tarafından söylenen sözleri anlayabildiği ve uygulayabildiği görülüyor. Kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken sınırlı ve kısa cümleler kurmayı tercih ediyor. Hikayelerin resimlerine bakarak hikayeyi anlatması yönünde yönergelerle ifade yeteneği geliştirilebilir.
 • Konuşmasında sesin ağızdan çıkmasıyla ilgili sorunları var. Anlam olarak cümleler yeterli ve kelime dağarcığı yaşıtlarının seviyesinde. Sesleri ayırt etmekte başarılı. Anlatılan bir hikayeden çıkarım yapamıyor ve hikaye ile ilgili sorulan sorulara çok az doğru cevap verebiliyor.
 • Seslerin kaynağını ve özelliğini söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarabilir. Kendini ve dinlediklerini sözel olarak çeşitli yollarla ifade edebilir. Üstlendiği role uygun olarak konuşur. Fakat konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlayamaz, göz teması kurmakta zorlanır. Konuşurken bazen takılmaları olur. Özellikle heyecanlandığında  kekeleyebilir. Görsel materyallerle ilgili etkinliklere katılır.
 • Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatabiliyor ve sürdürebiliyor. Dil alanındaki gelişim basamaklarına uygun davranıyor.  Konuşmayı, hikaye anlatmayı ve dinlemeyi çok seviyor. Nezaket sözcüklerini yerinde ve zamanında kullanıyor. İpek’in dil alandaki gelişim basamaklarındaki başarısı evde ve okulda etkinliklerle pekiştirilmelidir. Yaratıcılığı desteklenmelidir.
 • Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor.Belli bir konuda konuşmayı başlatarak,konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor.Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor.Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Kendini son derece iyi ifade edebilen,cümleleri düzgün kuran bir çocuk.  Şarkı,tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşından beklenen düzeyde.Hikaye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Kitaba olan merakı çocukta desteklenmeli. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde küçük çaplı kelime alıştırmaları yapılmalı.(Oyun yoluyla) Evde küçük kelime oyunları oynayabilirsiniz. Ona evde hikayeler okuyun ve hikaye bitiminde sorular sorun ve cevaplarını çok zorlamadan almaya çalışın. Onunla devamlı olarak sohbet edip bu gelişimini olumlu yönde destekleyin.
 • Konuşması çoğu zaman anlaşılmayacak derecede.Dolayısı ile çoğu zaman kendini ifade edemiyor ve sorulan sorulara cevap veremiyor. Konuşurken göz teması kurabiliyor, bir konuşmayı başlatmaya yelteniyor ancak konuşma güçlüğü yaşadığı için devamını getiremiyor çünkü karşısındaki kişi ne dediğini anlamakta zorluk çekiyor.

 

 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ÖRNEKLERİ

 • Hareketli oyunları çok sever, bedensel koordinasyonu çok iyidir. Dolayısı ile kendisi ve çevresine zarar vermemesi için yoğun olan bu enerjisini kontrol edip, doğru yönlere kaydırmasını öneririm. Bunu futbol, basketbol, yüzme gibi enerjisini faydalı etkinliklere yönlendirerek yapabilirsiniz.
 • Sağlık sorunlarını ihmal etmeden sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Kendini yalnız hissetmemesi için okul dışında da uyumlu arkadaşlıklar edinmesini ve beraber vakit geçirmelerini sağlamanızı öneririm.
 • Çocuğun üzerine fazla düşülmesi nedeniyle güven problemi yaşıyor. Bu nedenle çocuğunuzun kendine güvenini kazanacağı ve tek başına da değerli olacağını hissettirecek davranışlar sergilemenizi öneririm. Çocuğunuzun yaptığı her şeye müdahale etmemelisiniz, çocuk yanlış da yapsa onu cesaretlendirmelisiniz, yanlış yaptın, kötü olmuş gibi ifadeler kullanmaktan kaçının. Kendi başına bir şeyler yapmasına fırsat verin.
 • Konuşma sorunu yaşayan öğrencimizin sağlık kurumlarından dil diş gibi fiziksel kaynaklı mı yoksa davranışsal bir sebepten mi kaynaklandığını teşhis ettirmenizi öneririm. Ayrıca konuşmasını geliştirmek için kendisinden daha iyi konuşan kişiler ile iletişim kurmasını sağlayın. Ayrıca bol bol hikâye okumanızı da öneririm.
 • Genel olarak tüm gelişim alanlarında yaşıtlarının üzerinde performans sergiliyor. Bu başarının artarak devam etmesi için, okul içi ve okul dışı ilginizi sürdürmenizi öneririm. Okul dışında çocuğunuza biraz daha zaman ayırıp birlikte geçirdiğiniz kaliteli zamanı biraz daha arttırırsanız daha da başarılı olacağını düşünüyorum.
 • Kaybetmeyi kabullenemiyor. Ona kaybetmenin de kazanmanın da normal olduğunu anlatmanızı öneririm. Elbette kazanmak için her zaman mücadele etmesini ancak kaybettiğinde hüsrana uğrayıp ağlamak yerine daha sonra kazanmak için daha çok çalışmasını ve başarabileceğinden emin olmasını sağlayın.
 • İlgi görmek, değerli olduğunu hissetmek çok önem verdiği davranışlar olduğundan ona değerli olduğunu hissettirmenizi öneririm. Sen yapamazsın, sen zaten hep böyle olumsuz şeyler yapıyorsun gibi ifadeler çocuğun kendini değersiz hissetmesine neden olacağından kullanmamaya özen gösteriniz. Birlikte okul dışı faaliyetlerde bulunma zamanınızı arttırmanızı öneririm.
 • Şiddet eğilimi fazla bir öğrenci. Çocuğunuza sağlık kurumlarında gerekli testlerin yapılmasını sağlayıcınız. Ayrıca ev ortamında kesinlikle şiddet eğilimlerinde bulunmamanızı, şiddet içerikli oyuncak almamanızı ve şiddet içerikli tv programlarının izlenmemesini öneriyorum.
 • Sakin bir yapıya sahip olduğundan ev ortamında sık sık iletişim kurmaya özen gösteriniz. Hikâye okuyabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Ayrıca korktuğu, çekindiği şeyler var ise bunların neler olduğunu açıkça ifade etmesini ve sorunu çözmek için gerekli çalışmaları yapmanızı öneririm.
 • Çok sık acıktığını söylemekte, bu konuyla ilgili sağlık kurumlarında çeşitli tahlilleri yaptırmanızı öneriyorum. Ayrıca anne babasının boşanmış olması çocuğu çok etkilemektedir. Çoğu kez arkadaşlarına bu konuyu söylemektedir. Bunun normal bir şey olduğunu ve kesinlikle onunla ilgisi olmadığını onu her şeye rağmen çok sevdiğinizi anlatın. Ayrıca bu konuyu çocuğun yanında konuşmamaya özen göstermenizi öneririm.
 • Şiddet eğilimi fazla bir öğrenci. Çocuğunuza sağlık kurumlarında gerekli testlerin yapılmasını sağlayıcınız. Ayrıca ev ortamında kesinlikle şiddet eğilimlerinde bulunmamanızı, şiddet içerikli oyuncak almamanızı ve şiddet içerikli tv programlarının izlenmemesini öneriyorum.
 • Çoğu gelişim alanında yaşıtlarının üzerinde başarı sağlamaktadır. Ancak bazen çekingen, sinirli ve mutsuzmuş gibi davranıyor. Bunun önüne geçmek ve iyi derecede olan başarısını daha da arttırmak için okul dışında ona daha çok vakit ayırın. Çok az yemek yiyor, beslenme konusunda sağlık kurumlarında tahlillerinin yaptırılmasını öneririm.
 • Resim müzik gibi etkinliklere çok meraklı olduğundan çocuğunuzu bu tarz etkinlikleri güçlendirecek hafta sonu kurslarına yönlendirebilirsiniz. Ayrıca ev ortamında boyama, kesme yapıştırma gibi sanat etkinliklerini tatilde de yapmanızı öneririm.

 

MOTOR GELİŞİM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ayrıca makas tutma, kâğıt katlama vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede yaşından beklenen düzeyde başarılı fakat yine de pekiştirme amaçlı destek olunmalı. İnce motor hareketleri konusunda başarılı, fakat evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocuğa pekiştirme amaçlı yapılmalıdır.
 • İnce motor kasları yeterince gelişmediği için makas ile düzgün kesme ve boyama konusunda sorun yaşamaktadır. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir. Ancak katlama ve yapıştırma etkinliklerinde başarılıdır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir.
 • Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede çok başarılı. Etkinliklerde süreyi çok iyi kullanabiliyor.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.
 • Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta zorlanıyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapmakta yaşıtlarının çok altında başarı göstermektedir.
 • Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
 • Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar, şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar, kalemi istenilen nitelikte kullanma çabası gösterir. Ancak kesme çalışmalarında zorlandığını gözlemledim. Malzemeleri istenilen nitelikte kesmeye çalışır. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.
 • Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesebilmektedir. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapabilmektedir. Modele bakarak daire, kare ve üçgen çizebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Büyük kas gelişimi ve bedensel devinimleri yaşına göre normal düzeydedir. Koşma, atlama, zıplama, atma, tutma gibi becerileri yapabiliyor. Bunun dışında küçük kas gelişimi gerektiren boyama, çizme gibi hareketleri oldukça iyi yapabiliyor. Kalem tutma ve rakamları yazma çalışmaları yapılmalı ve bu konularda daha başarılı olması sağlanmalıdır.
 • Koşma, atlama, zıplama vb. büyük kas gelişimi isteyen hareketleri başarıyla yapabilmektedir. Fakat bunları yönerge eşliğinde değil kendi istediği zamanlarda yapmaktadır. Küçük kas gelişimi ise istenen seviyede henüz değildir.
 • El becerisi gerektiren faaliyetlerde başarılı ancak çok yavaş tamamlıyor. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Yavaş
 • Okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel ve bedensel olarak, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde çok iyi kullanamıyor.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilmektedir. Ancak denge gerektiren zıplama, sekme hareketlerinde zorlanmaktadır. El göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapar; kesme, resim yapma, yapıştırma. Evde katlama, bağlama çalışmaları yapılabilir. Küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilir.

 

ÖZ BAKIM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Boyuna uygun bir askıya ceketini asabiliyor. Kendisi için zamana göre gerekli olan şeyleri yapabilmekte. Bütün fiziki eylemlerini tek başına yardım almadan yapabiliyor. Kıyafetlerini giyip çıkartabiliyor. Sınıfımızda etkinlik sonrası sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirebiliyor. Kıyafetinin temizliğine de özen gösterir.
 • Eşyalarını düzenli kullanıyor, elbiselerinin temiz olmasına özen gösteriyor. Eşyalarını kullanırken oldukça özenli davrandığı gözleniyor. Evde de kendi dolabının düzeni, el-yüz temizliğinin bireysel ve bağımsız gerçekleştirilmesi gibi sorumlulukların verilmesi bu olumlu davranışların devamlı olmasını sağlayacaktır.
 • Kişisel öz bakım becerilerini bağımsız olarak yapabiliyor. Eşyalarını düzenli kullanıyor, giysilerinin ve sınıfın düzenli olması için çaba sarf ediyor. Eşyalarını kullanırken oldukça özenli davrandığı öğretmeni tarafından gözlemlendi. Evde de kendi dolabının düzeni, el-yüz temizliğinin bireysel ve bağımsız gerçekleştirilmesi gibi sorumlulukların verilmesi bu olumlu davranışların devamlı olmasını sağlayacaktır.
 • Doğru beslenmenin önemini bilmektedir. Fakat yiyecek ayrımı yapmakta ve teşvikle yemeğini bitirmektedir. Eşyalarını koruyabilmekte, giysilerini asabilmekte ve düzenli olabilmektedir. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır; tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
 • Temizlik ve tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Temizlik malzemelerini doğru kullanır. Okuldaki eşyalarını temiz, düzenli kullanır. Sınıfta kullandığı araç, gereç ve oyuncakları toplar, yerine yerleştirir. Yemek yeme kurallarına uyar. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe geçer. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmesi sağlanmalıdır.
 • Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat edebilmekte. Okuldaki eşyaları düzenli ve temiz kullanabilmektedir. Giysilerini yardımsız giyerek, çıkarıp ve katlayabilmektedir. Öğün zamanlarında yiyecek ayırımı yapmadan yemeklerini yemektedir. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım istemektedir.
 • Okuldaki eşyalarını düzenli kullanır, beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır; tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten ve içmekten kaçınır, ancak yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yemeye özendirilmelidir.
 • Kendi kendine giyinip soyunabiliyor. Dengeli besleniyor. Çok nadir olarak yemek seçiyor. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe yöneliyor. Tehlikeli olan durumların farkında ve bu gibi durumlara karşı kendini koruyabiliyor.
 • Temizlik konusunda aşırı titiz davranıyor, özellikle el temizliğine çok dikkat ediyor. Yemek kurallarına bazen uymuyor ve yemek seçiyor. Giysilerini yardım alarak giyebiliyor,  boyuna uygun askıya asabiliyor.Okul eşyalarına da aşırı özen göstermektedir, yıpranmaması için dikkatli davranmaktadır.
 • Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Giysilerini yardımsız çıkarır ve giyer. Giysilerini yardımla katlayabilir. Yiyecek ve içeceklerini ayrım yapmadan yer içer. Acil durumlarda başvurulacak numaraları söylemesi konusunda yardımcı olunmalıdır.

·         Kendi başına yemek yiyebiliyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda tekrar istiyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Dinlenme ile ilgili kurallara her zaman uyuyor. El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Bu alandaki gelişim basamaklarına uygun davranıyor.

·         Öz bakım becerisinin desteklenmesi için evde sorumluluklar verilmeli ve sabırla beklenilmelidir. Başarılı olduğu becerileri pekiştirilmelidir.

·         El yüz temizliğine gerekli özeni gösteremiyor. Çoğu zaman burnunu bile yardımsız temizleyemiyor. Tuvalet zamanını biliyor ve tek başına ihtiyacını giderebiliyor. Yemek seçmiyor ve tabağını bitirebiliyor. Giysi ve ayakkabılarını tek başına giyebiliyor.

 • Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi son derece sağlıklı, yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.
 • Tuvalet zamanını söylüyor ancak tuvaletini yapmakta zorlanıyor. Yemek kurallarına uymakta zorlansa da genelde tabağını bitirebiliyor. Temizliğine özen gösteriyor, burnu aktığında silebiliyor. Üstünü yardımla giyebiliyor, ayakkabısını giymekte zorlanıyor.
 • Kendi kendine giyinip soyunabiliyor. Dengeli besleniyor. Bazen yemek seçiyor. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor. Tehlikeli olan durumların farkında değil ve bu gibi durumlara karşı kendini korumakta zorlanıyor.
 • Tek başına giyinip, soyunabiliyor, boyuna uygun askıya giysilerini asabiliyor. Ayakkabılarını tek başına giyebiliyor. El yüz temizliğine özen gösteriyor, tuvalet ihtiyacının zamanını biliyor ve izin isteyerek tek başına yapabiliyor. Ancak okuldaki araç gereçlere çoğu zaman zarar vermektedir.
 • Ayakkabısını ve giysilerini kendi başına giyebildiği halde bazen yapamadığını dile getirip yardım talep ediyor. El yüz temizliğine özen gösteriyor. Çoğunlukla yemek seçmiyor ve tabağını bitiriyor. Tuvalet ihtiyacının zamanını biliyor ve izin isteyerek ihtiyacını tek başına giderebiliyor. Kendisine ve çevresine zararlı olabilecek tehlikeli durumları fark edemiyor ve çoğu zaman kendisini ya da çevresini tehlikeli bir duruma sokuyor.

 

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Etkinliklere isteğiyle katılan, ön planda olmayı tercih etmekle beraber, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk. Arkadaş ilişkilerinde son derece başarılı, saygılı. Yetişkin ilişkileri olumlu seyrediyor. Sorumluluk sahibi. Denetim olmadığında da gerektiği gibi davranıyor. Sınıf kurallarına uyuyor ve kurallara uymayı içselleştirmiş bir öğrenci.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Türkçe dil etkinliğinde ve diğer etkinliklerde öğretmenin sorduğu soruları cevaplandırıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor, sınıfı düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Çoğu zaman kendi başına bir grup kurarak arkadaşlarının da gruba katılmasına önayak olabiliyor. Bazı zamanlarda da yine kendi isteği ile arkadaşlarının kurmuş olduğu oyun gruplarına dâhil olabiliyor. Tüm bu özellikler dikkate alındığında kendisine güvenen, verimli çalışabilecek bir öğrenci olduğu gözlemleniyor.     
 • Özellikle hareketli oyun etkinliklerinde lider, yönetici olma eğiliminde. Arkadaşlarını bir komutan gibi toplayıp oyunlar oynayabilmektedir. Ancak bu durumu bazen arkadaşlarına zarar verecek boyuta taşımaktadır. Aşırı ısrarcı, inatçı hali zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Verilen görevi yerine getirebiliyor.
 • Genel kurallara uyuyor. Grupta uyumlu ve liderlik vasfı var. Özgüveni yerinde. Arkadaş ve yetişkin ilişkileri iyi, Duygu düşüncelerini ifade etmede başarılı. Sorumluluk ve içsel denetim sahibi,  haklara saygılı. Sorunlarla karşılaştığında bencil olmayan yapıcı yaklaşımlar gösteriyor. Sınıf içinde sevilen, oyun arkadaşı olarak tercih edilen bir çocuk.
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sınıfta sorumluluk almaya isteklidir. Sınıfta oyun grupları oluşturabiliyor. Kendisine verilen liderlik görevini gereği gibi yerine getirebiliyor, başka arkadaşlarının önderliğinde de rahatlıkla gruplara katılabiliyor.
 • Kendini ifade etmekte zorlandığı için, arkadaşları ile iletişime girmekten çekiniyor. Ancak arkadaşlarını seviyor ve onlara karşı saygılı davranıyor. Çok hassas duygusal bir çocuk. Bazen sebepsiz ağlamaları olabiliyor. Etkinlik ve sınıf kurallarına uymadığı zamanlar oluyor. Nesneleri doğrusal dizme, açık olan kapıyı ya da bilgisayarı kapatma gibi takıntıları var.
 • Kendiliğinden bir işe başlar, başladığı işi bitirme çabası gösterir. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. Hata yapabileceğini kabul eder. Fakat olaylara duygusal yaklaşır. Yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans edebilir. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır ve aldığı sorumluluğu yerine getirir.
 • Genel kurallara uysa da grup çalışmalarına katılım göstermekten çekiniyor. Tek başına bir eylemi yapmayı daha çok seviyor. Güven sorununu yavaş yavaş aşıyor. Ancak bazen anne ve babasının yanında olmasını istediği anlar oluyor. Aşırı inatçı bir yapıya sahip. İş sonunda verilecek ödül, işi yapması için onu aşırı derecede motive edebiliyor.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini teşvikle ifade edebiliyor. Oyunlarda lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Hemcinsleri ile iletişimi daha kuvvetli. Karşı cinsle iletişim kurmada çekingen davranıyor. Aşırı derecede ağlıyor. Sınıfa sonradan katıldığı için genel iletişimde uyum sorunu yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Sınıf kurallarına uyuyor. Ancak bazen temizlik kurallarına uymadığı için arkadaşları tarafından oyuna dâhil edilmek istenmiyor.
 • Arkadaşları tarafından sevilen biri. Kendisi de arkadaşlarını ve okulu sevdiğini çoğu kez dile getiriyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Ancak bazen yaptığı çalışmayı iyi yapamadığını ya da hiç yapamayacağını söyleyip üzülüyor. Grup çalışmalarında, oyunlarda arkadaşlarıyla olan etkileşiminde oldukça başarılı.
 • Kendine güveni çok fazla olan bir öğrenci. Yaşıtlarının çok üzerinde sosyal etkileşime ve duygusal zekâya sahip. Hiç tanımadığı biri ile bile çekinmeden sohbet edip, konuşmayı yönlendirip, oyunlar oynayabilir. İlgi duyulmak, sevildiğini hissettirmek onu çok mutlu ediyor. Etkinliklerden çabuk sıkılıyor, sürekli konuşmak, hareketli bir şeyler yapmak istiyor.
 • Konuşma sorunu yaşadığı için arkadaşları tarafından anlaşılamıyor ve arkadaşları ile olan iletişimde sorunlar yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Arkadaşlarının yardım taleplerini kabul ediyor ve onlara yardımcı olmaktan çekinmiyor. Aşırı inatçı bir kişiliğe sahip. Bazen arkadaşlarına şiddet uygulamaya yelteniyor. Güven sorunu yaşamadığı halde bazen de anne ve babasının yanında olmasını istiyor.
 • Çok duygusal bir karaktere sahip. Kendisini çok güzel ifade ettiği için arkadaşlarıyla iletişimde sorun yaşamıyor. Grup çalışmalarında oldukça başarılı. Arkadaşları tarafından sevilen ve arkadaşlarını seven biri. Ancak ufak olaylarda bile arkadaşlarına kırılıp küsebiliyor. Kırıldığı zaman kimseyle konuşmuyor ve sessizce bir köşede oturuyor. Ailesel durumlar onu çok etkiliyor, bu konudaki hassasiyetine önem verilmesi gerekiyor.
 • Yaptığım sosyometri çalışmasında sınıftaki en sevilen kişi olarak seçildi. Bu, arkadaşlarına karşı kibar davranmasından ve onları kırmamaya özen göstermesinden kaynaklanıyor. Sorumluluklarının bilincinde. Yaşıtlarının üzerinde zekâya sahip olması ve çoğu zaman kimsenin bilmediği sorulara bile cevap vermesi güveninin artmasını ve bu özelliklerinin gelişmesini sağladı. Ufak bir durumda bile izin istemesi, kurallara bağlılığını gösteriyor.
 • Güler yüzlü bir karaktere sahip. Bu, arkadaşları tarafından çok sevilmesini sağlıyor. Birbirine darılmış iki arkadaşını kendi çabalarıyla barıştıracak kadar güçlü yapıda. Her türlü etkinlikte, oyunda çok başarılı ve kurallara uyuyor, uymayanları da uymaları gerektiği konusunda uyarıyor. Kendisi de sınıfı ve arkadaşlarını çok seviyor, bunu dile getiriyor. Uyumlu, verilen görevi zamanında tamamlayabiliyor.

 

Önerilen makaleler