Gelişim Raporları – Sosyal Duygusal Gelişimi

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Etkinliklere isteğiyle katılan, ön planda olmayı tercih etmekle beraber, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk. Arkadaş ilişkilerinde son derece başarılı, saygılı. Yetişkin ilişkileri olumlu seyrediyor. Sorumluluk sahibi. Denetim olmadığında da gerektiği gibi davranıyor. Sınıf kurallarına uyuyor ve kurallara uymayı içselleştirmiş bir öğrenci.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Türkçe dil etkinliğinde ve diğer etkinliklerde öğretmenin sorduğu soruları cevaplandırıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor, sınıfı düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Çoğu zaman kendi başına bir grup kurarak arkadaşlarının da gruba katılmasına önayak olabiliyor. Bazı zamanlarda da yine kendi isteği ile arkadaşlarının kurmuş olduğu oyun gruplarına dâhil olabiliyor. Tüm bu özellikler dikkate alındığında kendisine güvenen, verimli çalışabilecek bir öğrenci olduğu gözlemleniyor.     
 • Özellikle hareketli oyun etkinliklerinde lider, yönetici olma eğiliminde. Arkadaşlarını bir komutan gibi toplayıp oyunlar oynayabilmektedir. Ancak bu durumu bazen arkadaşlarına zarar verecek boyuta taşımaktadır. Aşırı ısrarcı, inatçı hali zaman zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Verilen görevi yerine getirebiliyor.
 • Genel kurallara uyuyor. Grupta uyumlu ve liderlik vasfı var. Özgüveni yerinde. Arkadaş ve yetişkin ilişkileri iyi, Duygu düşüncelerini ifade etmede başarılı. Sorumluluk ve içsel denetim sahibi,  haklara saygılı. Sorunlarla karşılaştığında bencil olmayan yapıcı yaklaşımlar gösteriyor. Sınıf içinde sevilen, oyun arkadaşı olarak tercih edilen bir çocuk.
 • Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sınıfta sorumluluk almaya isteklidir. Sınıfta oyun grupları oluşturabiliyor. Kendisine verilen liderlik görevini gereği gibi yerine getirebiliyor, başka arkadaşlarının önderliğinde de rahatlıkla gruplara katılabiliyor.
 • Kendini ifade etmekte zorlandığı için, arkadaşları ile iletişime girmekten çekiniyor. Ancak arkadaşlarını seviyor ve onlara karşı saygılı davranıyor. Çok hassas duygusal bir çocuk. Bazen sebepsiz ağlamaları olabiliyor. Etkinlik ve sınıf kurallarına uymadığı zamanlar oluyor. Nesneleri doğrusal dizme, açık olan kapıyı ya da bilgisayarı kapatma gibi takıntıları var.
 • Kendiliğinden bir işe başlar, başladığı işi bitirme çabası gösterir. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. Hata yapabileceğini kabul eder. Fakat olaylara duygusal yaklaşır. Yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans edebilir. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır ve aldığı sorumluluğu yerine getirir.
 • Genel kurallara uysa da grup çalışmalarına katılım göstermekten çekiniyor. Tek başına bir eylemi yapmayı daha çok seviyor. Güven sorununu yavaş yavaş aşıyor. Ancak bazen anne ve babasının yanında olmasını istediği anlar oluyor. Aşırı inatçı bir yapıya sahip. İş sonunda verilecek ödül, işi yapması için onu aşırı derecede motive edebiliyor.
 • Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini teşvikle ifade edebiliyor. Oyunlarda lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.
 • Hemcinsleri ile iletişimi daha kuvvetli. Karşı cinsle iletişim kurmada çekingen davranıyor. Aşırı derecede ağlıyor. Sınıfa sonradan katıldığı için genel iletişimde uyum sorunu yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Sınıf kurallarına uyuyor. Ancak bazen temizlik kurallarına uymadığı için arkadaşları tarafından oyuna dâhil edilmek istenmiyor.
 • Arkadaşları tarafından sevilen biri. Kendisi de arkadaşlarını ve okulu sevdiğini çoğu kez dile getiriyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Ancak bazen yaptığı çalışmayı iyi yapamadığını ya da hiç yapamayacağını söyleyip üzülüyor. Grup çalışmalarında, oyunlarda arkadaşlarıyla olan etkileşiminde oldukça başarılı.
 • Kendine güveni çok fazla olan bir öğrenci. Yaşıtlarının çok üzerinde sosyal etkileşime ve duygusal zekâya sahip. Hiç tanımadığı biri ile bile çekinmeden sohbet edip, konuşmayı yönlendirip, oyunlar oynayabilir. İlgi duyulmak, sevildiğini hissettirmek onu çok mutlu ediyor. Etkinliklerden çabuk sıkılıyor, sürekli konuşmak, hareketli bir şeyler yapmak istiyor.
 • Konuşma sorunu yaşadığı için arkadaşları tarafından anlaşılamıyor ve arkadaşları ile olan iletişimde sorunlar yaşıyor. Etkinliklere istekli katılıyor. Arkadaşlarının yardım taleplerini kabul ediyor ve onlara yardımcı olmaktan çekinmiyor. Aşırı inatçı bir kişiliğe sahip. Bazen arkadaşlarına şiddet uygulamaya yelteniyor. Güven sorunu yaşamadığı halde bazen de anne ve babasının yanında olmasını istiyor.
 • Çok duygusal bir karaktere sahip. Kendisini çok güzel ifade ettiği için arkadaşlarıyla iletişimde sorun yaşamıyor. Grup çalışmalarında oldukça başarılı. Arkadaşları tarafından sevilen ve arkadaşlarını seven biri. Ancak ufak olaylarda bile arkadaşlarına kırılıp küsebiliyor. Kırıldığı zaman kimseyle konuşmuyor ve sessizce bir köşede oturuyor. Ailesel durumlar onu çok etkiliyor, bu konudaki hassasiyetine önem verilmesi gerekiyor.
 • Yaptığım sosyometri çalışmasında sınıftaki en sevilen kişi olarak seçildi. Bu, arkadaşlarına karşı kibar davranmasından ve onları kırmamaya özen göstermesinden kaynaklanıyor. Sorumluluklarının bilincinde. Yaşıtlarının üzerinde zekâya sahip olması ve çoğu zaman kimsenin bilmediği sorulara bile cevap vermesi güveninin artmasını ve bu özelliklerinin gelişmesini sağladı. Ufak bir durumda bile izin istemesi, kurallara bağlılığını gösteriyor.
 • Güler yüzlü bir karaktere sahip. Bu, arkadaşları tarafından çok sevilmesini sağlıyor. Birbirine darılmış iki arkadaşını kendi çabalarıyla barıştıracak kadar güçlü yapıda. Her türlü etkinlikte, oyunda çok başarılı ve kurallara uyuyor, uymayanları da uymaları gerektiği konusunda uyarıyor. Kendisi de sınıfı ve arkadaşlarını çok seviyor, bunu dile getiriyor. Uyumlu, verilen görevi zamanında tamamlayabiliyor.

 

Önerilen makaleler