Gelişim Raporları – Öz Bakım Becerileri

ÖZ BAKIM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Boyuna uygun bir askıya ceketini asabiliyor. Kendisi için zamana göre gerekli olan şeyleri yapabilmekte. Bütün fiziki eylemlerini tek başına yardım almadan yapabiliyor. Kıyafetlerini giyip çıkartabiliyor. Sınıfımızda etkinlik sonrası sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirebiliyor. Kıyafetinin temizliğine de özen gösterir.
 • Eşyalarını düzenli kullanıyor, elbiselerinin temiz olmasına özen gösteriyor. Eşyalarını kullanırken oldukça özenli davrandığı gözleniyor. Evde de kendi dolabının düzeni, el-yüz temizliğinin bireysel ve bağımsız gerçekleştirilmesi gibi sorumlulukların verilmesi bu olumlu davranışların devamlı olmasını sağlayacaktır.
 • Kişisel öz bakım becerilerini bağımsız olarak yapabiliyor. Eşyalarını düzenli kullanıyor, giysilerinin ve sınıfın düzenli olması için çaba sarf ediyor. Eşyalarını kullanırken oldukça özenli davrandığı öğretmeni tarafından gözlemlendi. Evde de kendi dolabının düzeni, el-yüz temizliğinin bireysel ve bağımsız gerçekleştirilmesi gibi sorumlulukların verilmesi bu olumlu davranışların devamlı olmasını sağlayacaktır.
 • Doğru beslenmenin önemini bilmektedir. Fakat yiyecek ayrımı yapmakta ve teşvikle yemeğini bitirmektedir. Eşyalarını koruyabilmekte, giysilerini asabilmekte ve düzenli olabilmektedir. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır; tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
 • Temizlik ve tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Temizlik malzemelerini doğru kullanır. Okuldaki eşyalarını temiz, düzenli kullanır. Sınıfta kullandığı araç, gereç ve oyuncakları toplar, yerine yerleştirir. Yemek yeme kurallarına uyar. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe geçer. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmesi sağlanmalıdır.
 • Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat edebilmekte. Okuldaki eşyaları düzenli ve temiz kullanabilmektedir. Giysilerini yardımsız giyerek, çıkarıp ve katlayabilmektedir. Öğün zamanlarında yiyecek ayırımı yapmadan yemeklerini yemektedir. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım istemektedir.
 • Okuldaki eşyalarını düzenli kullanır, beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır; tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten ve içmekten kaçınır, ancak yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yemeye özendirilmelidir.
 • Kendi kendine giyinip soyunabiliyor. Dengeli besleniyor. Çok nadir olarak yemek seçiyor. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe yöneliyor. Tehlikeli olan durumların farkında ve bu gibi durumlara karşı kendini koruyabiliyor.
 • Temizlik konusunda aşırı titiz davranıyor, özellikle el temizliğine çok dikkat ediyor. Yemek kurallarına bazen uymuyor ve yemek seçiyor. Giysilerini yardım alarak giyebiliyor,  boyuna uygun askıya asabiliyor.Okul eşyalarına da aşırı özen göstermektedir, yıpranmaması için dikkatli davranmaktadır.
 • Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Giysilerini yardımsız çıkarır ve giyer. Giysilerini yardımla katlayabilir. Yiyecek ve içeceklerini ayrım yapmadan yer içer. Acil durumlarda başvurulacak numaraları söylemesi konusunda yardımcı olunmalıdır.

·         Kendi başına yemek yiyebiliyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda tekrar istiyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Dinlenme ile ilgili kurallara her zaman uyuyor. El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Bu alandaki gelişim basamaklarına uygun davranıyor.

·         Öz bakım becerisinin desteklenmesi için evde sorumluluklar verilmeli ve sabırla beklenilmelidir. Başarılı olduğu becerileri pekiştirilmelidir.

·         El yüz temizliğine gerekli özeni gösteremiyor. Çoğu zaman burnunu bile yardımsız temizleyemiyor. Tuvalet zamanını biliyor ve tek başına ihtiyacını giderebiliyor. Yemek seçmiyor ve tabağını bitirebiliyor. Giysi ve ayakkabılarını tek başına giyebiliyor.

 • Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi son derece sağlıklı, yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.
 • Tuvalet zamanını söylüyor ancak tuvaletini yapmakta zorlanıyor. Yemek kurallarına uymakta zorlansa da genelde tabağını bitirebiliyor. Temizliğine özen gösteriyor, burnu aktığında silebiliyor. Üstünü yardımla giyebiliyor, ayakkabısını giymekte zorlanıyor.
 • Kendi kendine giyinip soyunabiliyor. Dengeli besleniyor. Bazen yemek seçiyor. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor. Tehlikeli olan durumların farkında değil ve bu gibi durumlara karşı kendini korumakta zorlanıyor.
 • Tek başına giyinip, soyunabiliyor, boyuna uygun askıya giysilerini asabiliyor. Ayakkabılarını tek başına giyebiliyor. El yüz temizliğine özen gösteriyor, tuvalet ihtiyacının zamanını biliyor ve izin isteyerek tek başına yapabiliyor. Ancak okuldaki araç gereçlere çoğu zaman zarar vermektedir.
 • Ayakkabısını ve giysilerini kendi başına giyebildiği halde bazen yapamadığını dile getirip yardım talep ediyor. El yüz temizliğine özen gösteriyor. Çoğunlukla yemek seçmiyor ve tabağını bitiriyor. Tuvalet ihtiyacının zamanını biliyor ve izin isteyerek ihtiyacını tek başına giderebiliyor. Kendisine ve çevresine zararlı olabilecek tehlikeli durumları fark edemiyor ve çoğu zaman kendisini ya da çevresini tehlikeli bir duruma sokuyor.

 

Önerilen makaleler