Gelişim Raporları – Motor Gelişimi

MOTOR GELİŞİM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ayrıca makas tutma, kâğıt katlama vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede yaşından beklenen düzeyde başarılı fakat yine de pekiştirme amaçlı destek olunmalı. İnce motor hareketleri konusunda başarılı, fakat evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocuğa pekiştirme amaçlı yapılmalıdır.
 • İnce motor kasları yeterince gelişmediği için makas ile düzgün kesme ve boyama konusunda sorun yaşamaktadır. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir. Ancak katlama ve yapıştırma etkinliklerinde başarılıdır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir.
 • Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede çok başarılı. Etkinliklerde süreyi çok iyi kullanabiliyor.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.
 • Nesneleri değişik malzemelerle bağlayabilme gelişimini tamamlamıştır. Bedenini koordineli olarak kullanabilmektedir. Kalemi düzgün tutma gelişimi ve makas kullanma gelişimi devam etmektedir. Bu alanlarda desteklenmesine devam edilmesi önerilmektedir.
 • Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapmakta zorlanıyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapmakta yaşıtlarının çok altında başarı göstermektedir.
 • Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar, çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
 • Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar, şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar, kalemi istenilen nitelikte kullanma çabası gösterir. Ancak kesme çalışmalarında zorlandığını gözlemledim. Malzemeleri istenilen nitelikte kesmeye çalışır. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.
 • Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesebilmektedir. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapabilmektedir. Modele bakarak daire, kare ve üçgen çizebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor.
 • Büyük kas gelişimi ve bedensel devinimleri yaşına göre normal düzeydedir. Koşma, atlama, zıplama, atma, tutma gibi becerileri yapabiliyor. Bunun dışında küçük kas gelişimi gerektiren boyama, çizme gibi hareketleri oldukça iyi yapabiliyor. Kalem tutma ve rakamları yazma çalışmaları yapılmalı ve bu konularda daha başarılı olması sağlanmalıdır.
 • Koşma, atlama, zıplama vb. büyük kas gelişimi isteyen hareketleri başarıyla yapabilmektedir. Fakat bunları yönerge eşliğinde değil kendi istediği zamanlarda yapmaktadır. Küçük kas gelişimi ise istenen seviyede henüz değildir.
 • El becerisi gerektiren faaliyetlerde başarılı ancak çok yavaş tamamlıyor. Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir. Değişik yönlere yuvarlanabilmekte ve uzanabilmektedir. Belirli bir yüksekliğe çıkar, tırmanır, pedal çevirme hareketlerini yapabilir. Yavaş
 • Okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel ve bedensel olarak, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Etkinliklerde çok iyi kullanamıyor.
 • Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilmektedir. Ancak denge gerektiren zıplama, sekme hareketlerinde zorlanmaktadır. El göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapar; kesme, resim yapma, yapıştırma. Evde katlama, bağlama çalışmaları yapılabilir. Küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilir.

 

Önerilen makaleler