Gelişim Raporları – Bilişsel Gelişimi

BİLİŞSEL GELİŞİM

RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Nesnelerin farklı ve benzer özelliklerini ayırt etmede oldukça iyi. Sayıları tanıma ve sayı sayma gibi becerileri ortalama seviyenin üzerinde. Ancak sayıları matematiksel işleme dökme konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bilişsel beceri gerektiren etkinliklerde dikkatini yoğunlaştırıyor ve etkinliğini erken tamamlıyor.
 • Çoğu kavramı ve özelliklerini net bir şekilde biliyor ve buna uygun davranışlar sergiliyor. Sayı sayma konusunda devamsızlıklardan ötürü uyum sorunu yaşıyor. Yaş düzeyinin üzerinde zihinsel beceriye sahip olması ileri düzeydeki problemlere bile mantıklı ve pratik çözümler üretmesine olanak veriyor. Renk ve şekillerin çoğunu tanıyor ve isimlerini biliyor.
 • Ardışık bir şekilde sayı saymada herhangi bir sorun yaşamazken rastgele bir sayıyı temsil eden nesne gösterildiğinde sayıyı bulmakta güçlük çekiyor. Bu konuda evde alıştırmalar yapması yararlı olacaktır. Renk ve şekilleri iyi derecede biliyor ve bunu günlük hayatındaki cümlelerine doğru bir şekilde yansıtıyor. Geniş-dar büyük-küçük zayıf-şişman gibi kavramların anlamlarını bilme konusunda sorun yaşamamaktadır.
 • Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebilir. Belli bir durumla ilgili neden- sonuç ilişkisini destekle kurabilir. Parça-bütün ilişkisini söyler. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurarken desteğe ihtiyaç duyar. Toplama- çıkarma alıştırmalarında desteğe ihtiyacı vardır.
 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.
 • Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Yönlendirmelerle daha rahat yapabiliyor. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilme, olayları oluş sırasına göre sıralayabilme, nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapmada desteklenerek yapabiliyor.
 • 1’den 7’e kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne göstermede henüz yeterli bir gelişme gösteremedi. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak evde de bu kavramları oyunlaştırarak öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Evde bulunan materyalleri kullanarak, bu materyallerin sayı, şekil, renk özelliklerini vurgulayarak öğrenmesinin pekiştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kolaydan zora doğru ifadeler kullanmaya dikkat ediniz.
 • Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor.
 • Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları tekrarlanmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeri de sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.
 • Renkleri tanır. Fakat şekiller ve sayılar üzerinde evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede zorlanıyor. 1 den 10 a kadar ileriye ve geriye doğru ritmik sayma ve yazma çalışması yaptırılmalı. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı. Adını soyadını yazma çalışması yaptırılmalı Evde eşleme, gruplama, sıralama çalışmaları yapılarak bilgileri pekiştirilebilir.
 • Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir. Algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme-gruplama-sıralama gibi etkinlikleri çok rahatlıkla yapabilmektedir. Lider ruhludur. Ses öğretimi konusunda oldukça iyidir.
 • Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b. çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen  resmin  ayrıntılarına  dikkat  eder ve açıklar. Dün, bugün,yarın  ile  ilgili zaman  bildiren  kelimeleri cümlelerinde  kullanır,yaşantısından  örnekler  verir.Aynı  sesle  başlayan  nesnelere örnekler  verir.Daha  önce  dinlediği  hikaye ve olayları  oluş  sırasına  göre  anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
 • Çeşitli  nitelikteki  yap-bozları  tamlamada, geometrik  şekilleri  tanımada  ve  onlarla  özgün  ürünler  oluşturmada  başarılıdır. Çeşitli  nesneleri  özelliklerine  göre  eşleştirir ve gruplandırır. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları  bulur. Okulumuzda bulunan renkli geometrik şekilleri doğru olarak şekil çubuğundan geçirip sıralayabilmektedir.
 • Varlıkların rengini, şeklini, sayısını söyler;varlıkları büyüklüklerine, şekillerine, miktarlarına göre guruplar, esleştirir nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.Ev adresi ve telefon numarasını öğrenmesi önemli bir kazanımdır. Kendine güven duyduğu zaman daha güzel ürünler ortaya çıkaracak ve kendisini daha iyi ifade edecektir. Söz hakkı aldığı zaman istenilen etkinliği başarıyla yerine getirebilmektedir.
 • Eksik  bırakılan  bir  hikayeyi  kendi  sözcükleriyle  ifade  eder.Dün, bugün,yarın  ile  ilgili zaman  bildiren  kelimeleri cümlelerinde  kullanır,yaşantısından  örnekler verir.Daha  önce  dinlediği  hikaye  ve  olayları  oluş  sırasına  göre  anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.En az, en çok, birkaçın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

 

 

 

Önerilen makaleler