DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” tanıtılmıştır.

Bu kapsamda çocuklarımızın dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması ve düşünce dünyasını geliştirmesi amacıyla okul öncesi eğitimden başlayarak tüm eğitim kademelerinde söz varlığını zenginleştirmeyi sağlayacak çeşitli çalışmalar uygulanacaktır. Söz varlığı kişinin dünyaya gelmesiyle oluşmaya başlar, zaman içinde gelişme/zenginleşme gösteren bir durum olarak tanımlanmakta ve bu gelişme/zenginleşmenin bireyin kişisel çabası ve içinde yaşadığı sosyal çevrenin şartlarından etkilendiği bilinmektedir. Söz varlığı zenginliği ile temel dil becerileri özellikle okuma becerisi ve okuduğunu anlama süreçleri arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Okuma becerileri ile okuduğunu anlama süreçlerinin temelini de kapsam ve uygulama olarak 0-6 yaş erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi oluşturmaktadır. Erken okuryazarlık becerilerinin gelişmesi çocuğun çevresinde bulunan aile, arkadaşlar ve okul ile olan etkileşimi ile yakından ilişkilidir. Bu etkileşim sürecinin desteklenmesi ve kalitesinin artırılması için çocuğun çevresindeki uyarıcıların artırılması, çocukların erişebileceği nitelikli kitaplar ile sözcük öğretimine yönelik özel olarak geliştirilmiş eğitim materyalleri ve nitelikli içeriklerin geliştirilmesi, kitap okuma süreçlerinin daha etkili hâle getirilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir. Ev ortamının çocuğun erken okuryazarlık becerilerini destekler biçimde düzenlemeye yönelik önerilere ekte ayrıca yer verilmiştir. Okul öncesi eğitim kademesine devam eden çocukların sahip olduğu söz varlığının geliştirilmesi ve erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine yönelik yürütülecek çalışmalarda siz değerli ailelerimizin sürece etkin katılımı uygulanacak projenin verimini artıracaktır.

Yapılacak çalışmalara katılmanız ve keyifli zaman geçirmeniz dileğiyle…

 

One thought on “DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir